Waarom?

Er is een veelvoud aan redenen waarom je een Design Sprint wilt gebruiken. Een belangrijke vuistregel is echter dat: wanneer de investering voor een Design Sprint gelijk of lager is dan het risico dat je probeert af te dekken, je geen Design Sprint nodig hebt. Dan kan je beter gewoon DOEN! Is het verwachte risico hoger, dan zijn dit de belangrijkste reden waarom je wel een Sprint wilt doen:

 • Om focus aan te brengen
 • Om ideeën tastbaar te maken 
 • Om een duidelijke Go/No Go te krijgen
 • Om draagvlak binnen het team/de organisatie te creëren
 • Om de verschillende belanghebbende op een lijn te krijgen
 • Om je business case te versterken met een proof of concept
 • Omdat je directe feedback krijgt van klanten en/of consumenten op aannames
 • Omdat het een praktische manier is om snel antwoord te krijgen op belangrijke vragen
 • Om kennis en ervaring uit meerdere disciplines in je oplossing te verwerken en ruis weg te halen.

Wanneer?

Als je weet waarom je een Design Sprint wilt doen, is het ook handig om te weten wanneer je dit het beste kan doen? Hier is de lijst met antwoorden korter:  

Je doet een Design Sprint wanneer

 • Je een gewaagd idee wilt testen
 • Je een nieuw product of service ontwikkeld
 • Er een nieuwe propositie bedacht moet worden
 • Er onenigheid is over welke aanpak het beste werkt.
 • Er veel op het spel staat en het risico dat je neemt dus groot is
 • De bestaande service of het bestaande product verbeterd moet worden 
 • Er meerdere goede ideeën rondzwerven in de de organisatie en het niet lukt deze bij elkaar te brengen.