De Sprint in het kort

Een Design Sprint is de snelste methode (4 à 5 dagen) om nieuwe concepten, proposities of oplossingen voor grote uitdagingen te bedenken en direct ook te valideren. Je doet in een week het werk wat normaal maanden zou duren. En je zorgt ervoor dat niet alleen tijd en geld wordt bespaart, maar ook focus en draagvlak wordt gecreëerd binnen de organisatie of het team.

De Design Sprint geeft antwoord op cruciale business vragen doordat het het mogelijk maakt om binnen een week van concept naar ‘prototype’ te gaan en deze direct te testen bij klanten of gebruikers. Zie het als een snelkookpan; een proces dat normaal weken of maanden in beslag neemt, wordt nu in 4 of 5 dagen opgelost. Welkom in de wereld van de Design Sprint!

Ook is een Design Sprint een praktische manier om design thinking, lean & agile  principes toe te passen in een team, zonder dat het team hier direct veel ervaring in en kennis van hoeft te hebben. Als je maar openstaat voor vernieuwing en vooruit wil.

Voor je begint

Voor je van start gaat met een Design Sprint is het belangrijk dat er goed omkaderd is welke vraag er tijdens de Sprint beantwoord wordt. Dit zorgt niet alleen voor focus gedurende de Sprint, het helpt ook om te bepalen welke mensen bij de Sprint aanwezig moeten zijn. De Design Sprint Facilitator is actief bij dit voortraject betrokken zodat hij of zij gedurende de Design Sprint er voor kan zorgen dat het team het doel niet uit het oog verliest. 

Herkomst

De Design Sprint is ontwikkeld bij Google Ventures door Jake Knapp, John Zeratsky & Braden Kowitz en wordt ook vaker Google Design Sprint genoemd. Jake Knapp is een echte proces ‘geek’, hij is continu bezig processen te verbeteren. Door te testen en analyseren heeft hij de manier van werken bij Google Venture stap voor stap verbeterd. Dit is hoe de Design Sprint is ontstaan.

De basis van een Design Sprint

Of je nu de 5 of de 4 daagse Sprint doet, de basis is gelijk:

Design Sprint - fases

Map – Breng in kaart

In het voortraject is de vraag die je wilt beantwoorden vastgesteld. In de eerste fase van de Sprint definieer je de uitdaging(en) door het proces rond de vraag in kaart brengen. Dit doe je door het gebied rondom de vraag samen met het team te visualiseren en de grote lijnen in kaart te brengen. Hierdoor wordt voor iedereen zichtbaar waaraan gewerkt wordt tijdens de Sprint.

Sketch – Ontwerp

De volgende stap in de Sprint is het bedenken van mogelijke oplossingen voor je uitdaging. Die oplossing vindt je niet in één keer. Daarom zitten er meerdere oefeningen in deze fase die hier naartoe werken. Iedere teamlid ontwerpt zijn eigen oplossing. Zo heb je aan het eind van de oefening een mooi aantal potentiële oplossingen.

Decide – Beslis

Nu de muren van je meetingroom vol hangen met ideeën, is het tijd om een keuze te maken. Welk idee zou de meeste kans van slagen hebben? Door eerst te stemmen met behulp van stickers en later uit te leggen waarom een bepaalde keuze is gemaakt, heeft de eindbeslisser alle informatie om een weloverwogen definitieve keuze te maken. Deze keuze wordt vervolgens in meer detail in kaart gebracht door er een ‘storyboard’ van te maken.

Het storyboard is vervolgens het startpunt voor het prototype dat in de volgende fases wordt ontwikkeld en getest. Het prototype kan zowel fysiek als digitaal zijn. Het moet in ieder geval zo echt mogelijk lijken en werken.

Prototype – Prototype

Het moment is daar dat er productie gedraaid wordt. Het prototype wordt in deze fase van de Sprint gebouwd. Eerst de onderdelen die in het ‘storyboard’ als belangrijkst zijn aangemerkt, daarna de rest. Doel is om het prototype zo realistisch mogelijk te maken in de beschikbare tijd. 

Op het moment dat het prototype gebouwd wordt hoeft in principe niet het hele team aanwezig te zijn. Dit is afhankelijk van de samenstelling van het team, de vraag en de rol van de verschillende teamleden. Wel is het belangrijk dat de onderzoeksvragen voor de test worden uitgewerkt, zodat degene die het interview doet zich goed en op tijd kan voorbereiden op de volgende fase.

Test – Test

De dag des oordeels. Het idee wordt getest. Vandaag krijg je hele belangrijke feedback. Is het idee dat er ligt een Go of een No Go? Of misschien zit het antwoord er tussenin en kun met een iteratie Sprint de laatste puntje op de i zetten. 

Tip: Doelgroep bepalen

In de voorbereiding op de Sprint moet het al vrij duidelijk zijn wie de doelgroep is waarop getest gaat worden. Dit wordt voorafgaand aan de Sprint, door de Sprint Facilitator mee voorbereid. Je kunt dus al redelijk vroeg in de Sprint op zoek naar geschikte kandidaten. Het kan natuurlijk ook zijn dat na het in kaart brengen, blijkt dat er toch andere vereiste zijn aan de testees. Zorg er dan direct voor dat je de juiste mensen voor de test vindt.